Metodická akce

Školení a seminář

vedoucích a cvičitelů turistiky

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Programová rada Oblastního výboru Klubu českých turistů Pardubický kraj

_______________________________________

V chatě KČT Na Čiháku ve dnech 3. - 4. listopadu 2018

_______________________________________


              Zpráva z uskutečněné akce

                 ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

          V poněkud odloženém termínu, o dva týdny později než obvykle, proběhl ve dnech 3. a 4. listopadu 2018 v turistické chatě Na Čiháku u Českých Petrovic v Orlických horách tradiční seminář a školení vedoucích turistiky, zakončený zkouškami nových adeptů na vedoucí turistiky. Seminář pořádala Programová rada oblasti KČT Pardubický kraj. Semináře se zúčastnilo celkem 40 turistů z oblasti KČT Pardubický kraj a 5 lektorů.

          Účastníci se sjížděli do tentokrát plně obsazené turistické chaty v sobotu již od 9. hodiny. Po krátké prezentaci a vypořádání cestovních náhrad turisty přivítal v 10 hodin předseda oblasti KČT Pardubický kraj Vlastimil Škvára a pokračoval svou přednáškou Historie, organizační struktura, programová náplň a mezinárodní spolupráce KČT.

          Ve 12 hodin následoval oběd a po něm od 13 hodin účastníci vyslechli přednášku Luďka Abraháma z Horské služby Čenkovice Vysokohorská turistika, nebezpečí při turistice a zásady první pomoci. Po krátké přestávce navázal v 15 hodin doc. Josef Kotyk přednáškou Příprava a vedení turistických akcí. Po další krátké přestávce pokračovali David Šebesta a znovu Josef Kotyk svými přednáškami Práce s mapami a orientace v terénu a Výstroj a výzbroj turisty, po nichž následovala od 19 hodin večeře. Po ní ještě od 20 hodin seznámil David Šebesta účastníky s mapovým portálem Mapy.cz. Poté následovala volná zábava.

          V neděli po snídani pokračoval program školení od 8:30 hodin přednáškou Vlastimila Škváry Právní předpisy, hospodaření a daňové předpisy a od 10 hodin následovala společná vycházka, kterou vedli David Šebesta a Jiří Andrle. Během vycházky si účastníci procvičili práci s buzolou a mapou a znalosti topografie a orientace v terénu. Před obědem ještě předseda oblasti seminář krátce zhodnotil a zakončil.

          Po obědě následovaly již konečně zkoušky nových adeptů na vedoucí turistiky. Zkoušky proběhly formou znalostního testu, některé účastníky čekal ještě krátký pohovor. Každý uchazeč na vedoucího turistiky musel předložit domácí přípravu navrženého výletu (propozice). Celkem bylo prozkoušeno 22 nových vedoucích turistiky v Pardubickém kraji. Během odpoledne se účastníci semináře rozloučili a rozjeli do svých domovů.

Seminář proběhl v přátelské atmosféře a věříme, že byl pro vedoucí turistiky přínosný a že nově proškolení vedoucí budou šířit dobré jméno KČT mezi turistickou veřejností.

Zpracoval - Mgr. David Šebesta
--- Pochvala vedení ---**********************************

KČT, odbor Česká Třebová


              Zpráva z uskutečněné akce

                 ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

          Tohoto školení se úspěšně zúčastnili i naši členové odboru, přičemž byl kladen důraz na vyškolení nových vedoucích při vyslání účastníků na chatu Čihák v Orlických horách.

          Absolventi nezávisle na sobě velice kladně hodnotili celý průběh připraveného školení a ocenili vhodný výběr zařízení k onomu účelu, zasazeného do kouzelného prostředí našeho okresu. Krátká vycházka rozhodně zpříjemnila plně obsazený školící časový prostor a odlehčila mysl před závěrečnými zkouškami všem novým adeptům. Dva dny strávené mezi oblastními lektory a stejně pro turistiku nadšenými kolegy vyzněl jako obohacující zážitek a dobře strávený víkend.

          Výkonný výbor děkuje Oblastnímu výboru Pardubický kraj za výborně uskutečněné školení, zvláště pak všem členům našeho odboru za účast a novým vedoucím mnoho zdaru, příjemné práce i trpělivosti při využívání kvalifikace.

Za výkonný výbor Zahradník Pavel

Kvalifikace metodického pracovníka

Vedoucí a cvičitel Klubu českých turistů může organizovat a vést akce své odbornosti po jejich schválení výkonným výborem příslušného odboru.

Kompetence vedoucího a cvičitele turistiky vymezuje směrnice Klubu českých turistů dokumentem Směrnice KČT PROG 1.