Novoroční čtyřlístek

Již od roku 2004 pořádají členové Klubu českých turistů sérii novoročních pochodů pod hlavičkou "Novoroční čtyřlístek". Od roku 2008 se v rámci těchto pochodů vybírají finanční prostředky na podporu výstavby bezbariérových turistických tras pro vozíčkáře, a i v letošním roce je řada takovýchto pochodů připravena po celé České republice.

Odbor Klubu českých turistů v České Třebové předmětnou akcí co nejsrdečněji zve širokou veřejnost k procházce, která má rozhodně své kouzlo a dává tak i možnost onu jistě ušlechtilou myšlenku podpořit nepatrným darem.

Start a trasa výstupu, tedy čas i délka, obojí je individuální záležitostí každého jednotlivce či kolektivu, samozřejmě i rodiny. Pouze cíl je dán časovým rozpětím od 10.00 do 16.00 hodin v chatě Maxe Švabinského na Kozlovském kopci.


Motivace

Čtyři novoroční dobré skutky v pojetí starého českého přísloví "Jak na Nový rok, tak po celý rok".

--- 1. Jdi na Nový rok na vycházku - překonej svoji pohodlnost a udělej něco          pro sebe.

--- 2. Pozvi někoho ze svého okolí - udělej radost někomu za svých blízkých          tím, že jej vezmeš s sebou.

--- 3. Poznej kus přírody - projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními          smysly.

--- 4. Přispěj potřebným - částkou od 20 Kč výše na konto, vyhlášené KČT             na podporu aktivit pro zdravotně handicapované spoluobčany. Získané         prostředky budou využity na vyznačení turistické trasy pro vozíčkáře.

        Přispět lze i přímo na účet číslo 51-0938150237/0100.


Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, odměnou Ti bude radost z pohybu či dokonce výkonu, dobrý pocit z pomoci potřebným, no a také odznak Novoroční čtyřlístek a Pamětní list


Novoročního výstupu na Kozlovský kopec

se letos zúčastnilo více příznivců pohybu než loňský rok a přispění do charitativního projektu Klubu českých turistů dosáhlo finančního obnosu dva tisíce dvě stě dvacet korun českých.

Počasí svoji vlídností zrovna nenadchlo, nicméně k procházce neodradilo skalní návštěvníky a dokonce i mnohé další. Na chatě Maxe Švabinského návštěvníky přivítala vedoucí akce Eliška Kodytková se zapečetěnou pokladničkou, samolepícím logem Novoročního čtyřlístku a upomínkovou fotografií, no a manželé Pávkovi svým zpěvem a kytarovým doprovodem, ke kterému se kdokoli mohl přidat. Návštěvnost byla průběžná od jedenácti do sedmnácti hodin, s možností konzumační nabídky a pohostinnosti chaty.

Kamera chválí všechny, co využili možnost přátelského setkání hned první den v roce a přispěli ke skvělé atmosféře, chválí a děkuje majiteli a personálu chaty za dobrou spolupráci.

Již nyní se ví, že příští rok bude vytvořena znovu možnost takového setkání, na které bude zde vyvěšena pozvánka.

Text a foto Zahradník Pavel